Tezaur Valah (ed. II)

FESTIVALUL-CONCURS INTERNAȚIONAL DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR ”TEZAUR VALAH”

***Proiect inclus în Calendarul Activităților Educative aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Domeniul cultural artistic-folclor, tradiții, obiceiuri (Ediția I -20.X.2018; Ediția a II-a – 19.X.2019), cu certificarea activității în baza Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, conform OMECTS Nr. 3035 /10.01.2012 – inițiator/coordonator prof. Marioara Calancea.

An de an, prin reprezentativitatea variată a vetrelor folclorice românești, ”TEZAUR VALAH” se transpune într-un concept nonformal al diversităţii, continuităţii şi unităţii culturii tradiţionale în timp şi spaţiu, un prilej de solidarizare prin intermediul valorilor naţionale ca embleme identitare.

Manifestarea, apreciată de profesioniștii în domeniu ca fiind unul din cele mai mari evenimente de profil din țară, este deschisă participării copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani şi are drept scop cultivarea identităţii culturale şi lingvistice, abordarea interculturalităţii prin educarea respectului faţă de obiceiuri şi tradiţii, promovarea folclorului ca element al patrimoniului cultural naţional. De asemenea, festivalul îşi propune să faciliteze afirmarea unui profil identitar pozitiv al comunităţii româneşti şi al etniilor conlocuitoare, cunoaşterea, aprofundarea, conservarea şi valorificarea folclorului din diferite zone aflate în spaţii geografice locuite de populaţii româneşti – România şi comunităţile istorice din vecinătatea graniţelor României.

JURIUL FESTIVALULUI este compus din profesioniști de marcă: Maestrul coregraf Costinel Leonte, interpreții de muzică populară Tudor Furdui-Iancu, Grigore Gherman, Ofelia-Florica Haranguș, directorul Centrului Bucovinean de Artă din Cernăuți, Iurie Levcic.

La fiecare ediție au susținut recitaluri-model pentru mai tinerii concurenți interpreții Tudor Furdui-Iancu, Grigore Gherman, Felicia Oblesniuc, Ofelia-Florica Haranguș, precum și Corul Popular Dragoș Vodă din Cernăuți (dirijor Dumitru Caulea), invitații noștri de onoare de la ediția a II-a.

SECȚIUNI: Interpretare (solist vocal, grup vocal-folcloric, obiceiuri tradiţionale); Coregrafie de grup (dans popular tradiţional, dans folcloric coregrafic); Comunităţi etnice (etnii conlocuitoare din judeţul Suceava, etnici români din comunitățile istorice românești situate în afara granițelor României- Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia).

Distribuire:
Tweet