DECIZIE din 19.02.2021

DECIZIE privind ridicarea unei troițe în memoria luptătorului anticomunist locotenent Vladimir Macoveiciuc

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Arboroasa, în temeiul art. 30 și 36 din Statut,

Consiliul Director

DECIDE:

Art. 1Asociația C.C.P.C.T. va edifica in situ un monument public comemorativ sub forma unei troițe, obiectiv de utilitate publică, în memoria luptătorului anticomunist locotenent Vladimir Macoveiciuc, conducătorul celui mai important grup de Rezistență anticomunistă din Bucovina din perioada postbelică 1944-1965, care a fost răpus de gloanțele trupelor de jandarmi controlate de regimul comunist la 8 iulie 1946, pe teritoriul comunei Vicovu de Jos, jud. Suceava.

Monumentul se va ridica cu scopul de a marca acest loc istoric în interesul publicului și în folosul posterității, de aceea, el va fi amplasat chiar în locul unde Vladimir Macoveiciuc și-a pierdut viața, pe baza relatărilor martorilor oculari și a celorlalte probe existente în documente de arhivă și în studii istorice cu caracter științific.

Monumentul va fi executat ca o replică identică a unei vechi troițe din secolul al XVIII-lea, care face parte din fondul patrimonial al ansamblului Bisericii monument UNESCO din Pătrăuți, jud. Suceava, ctitoria voievodului Ștefan cel Mare și va avea caracter de bun imobil semnificativ pentru istoria locală și națională.

Art. 2 – Asociația va realiza demersurile legale necesare pe lângă autoritățile competente, pentru obținerea statutului de monument istoric, conform Legii nr.422/18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice.

Art. 3 – Asociația va înființa un Comitet de inițiativă cetățenească în comuna Vicovu de Jos pentru sprijinirea ridicării acestui monument. Lista nominală membrilor este anexă la prezenta decizie.

Art. 4 – Prezenta decizie este o inițiativă de patrimonializare culturală a teritoriului comunei Vicovu de Jos, cât și de pedagogie comunitară și caracterială și are ca scop antrenarea comunității în activitatea de cunoaștere, ocrotire și întreținere atât a mediului cultural tradițional, cât și a mediului natural intrinsec legat de recuperarea, valorificarea și cultivarea memoriei și a faptelor de istorie locală consemnate în istoria națională recentă a românilor, ca sisteme simbolice de valori generatoare de identitate colectivă, respectând natura specifică a faptelor de istorie locală consemnate în istoria națională.

Distribuire:
Tweet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *