Promenada Culturală MarțUNESCO

PROIECT EDUCAȚIONAL TRANSNAȚIONAL

România | Moldova | Bulgaria | Macedonia | Grecia | Albania | Serbia | Ucraina

INIȚIATOR ȘI ORGANIZATOR

Asociația Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Arboroasa

Coordonator proiect: Prof. Marioara Calancea, președinte CCPCT Arboroasa

Promenada Culturală MarțUNESCO© este un proiect de parteneriat cultural-educațional internațional inițiat de  Asociația CCPCT Arboroasa, organizație non-guvernamentală, non-profit care desfășoară activități de cercetare, conservare, punere în valoare și promovare a patrimoniului cultural și este înscrisă în Registrul Național al Sectorului Cultural Independent organizat de Ministerul Culturii, Registrul Național ONG și Registrul Entităților de Cult .

PARTENERI

 • Institutul Național al Patrimoniului – Direcția Patrimoniu Imaterial
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare. Departamentul Studii Culturale. Etnologie
 • Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași
 • Centrul Bucovinean de Artă Cernăuți, Ucraina. Școala Populară de Artă și Civilizație Românească Ciprian Porumbescu Cernăuți
 • Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava
 • Asociația Femeilor Românce din Grecia. Școala în limba română Elena Rosetti-Cuza Atena, Grecia
 • Asociația Culturală Românii Împreună, Serbia
 • Asociația Vlahilor din Bulgaria
 • Liga Aromânilor din Republica Albania
 • Asociația Culturală Alexandru Ioan Cuza Heidelberg, Germania
 • EUROPE DIRECT BOTOȘANI

CONTEXT CULTURAL

Mărțișorul – reper identitar și element de patrimoniu cultural imaterial UNESCO, sub genericul OPT țări, o singură TRADIȚIE

Comitetul Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a votat, la 6 decembrie 2017, înscrierea Practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității – dosar multinațional coordonat de România și elaborat împreună cu Republica Moldova, Republica Macedonia și Republica Bulgaria.
Comitetul Interguvernamental UNESCO a apreciat valoarea universală a Practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie și a rolului de necontestat pe care acestea îl au în îmbogățirea patrimoniului cultural universal, a diversității și creativității culturale și promovarea comunităților locale.
Mărțișorul reprezintă o marcă distinctivă și un element specific de autenticitate a expresiei culturale tradiționale românești. El constituie unul din cele 7 elemente românești incluse de UNESCO în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, alături de: Doina, Ritualul Călușului, Tehnicile tradiționale de realizare a scoarței, Colindatul de ceată bărbătească, Tehnicile de prelucrare a ceramicii de Horezu și de Jocul fecioresc din România.
Cap de Primăvară, sărbătoarea populară a Mărțișorului, marchează începutul anului agricol, odată cu sosirea primăverii, și este asociată unor obiceiuri străvechi din aria carpato-balcanică întâlnite la români (atât dacoromâni, cât și aromâni sau meglenoromâni) și la unele popoare din această arie geografică.

Spațiul cultural al Mărțișorului în aria carpato-balcanică

I. CE NE-AM PROPUS SĂ REALIZĂM?
Promenada Culturală MarțUNESCO este un proiect de parteneriat educațional internațional, conceput ca program de educație prin și pentru patrimoniu cultural care își propune să promoveze Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie în rândul copiilor și tinerilor din cadrul instituțiilor/organizațiilor de învățământ preuniversitar, oferind un cadru educațional propice conservării, promovării, punerii în valoare, transmiterii și revitalizării practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie ca element al patrimoniului cultural imaterial definitoriu pentru poporul român și comunitățile istorice românești din jurul granițelor și Balcani sau din diaspora emergentă și factor de coeziune cultural-identitară. Transmiterea practicilor culturale asociate zilei de 1 martie este încurajată prin învățare formală, nonformală și informală.

Foto: Arhiva Institutului Național de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu-Academia Română

II. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Promenada Culturală MarțUNESCO – eveniment pagina Facebook

 • Implicarea directă a copiilor și tinerilor din instituții și organizații de învățământ preuniversitar din România, Moldova, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Serbia, Ucraina în identificarea, documentarea și punerea în valoare a practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie și începutului primăverii, contribuind la consolidarea coeziunii sociale și a unei identități comune în interiorul spațiului cultural carpato-balcanic;
 • Implementarea și derularea unor activități de parteneriat educațional care au ca scop o mai bună cunoaștere a principalelor caracteristici morfo-funcționale ale mărțișorului și a necesităților de salvgardare a acestuia, în vederea menținerii aspectelor tradiționale;
 • Colaborarea cu experți din domeniul etnologiei, etnografiei, patrimoniului cultural imaterial pentru identificarea constantelor și a trăsăturilor dinamice ale mărțișorului, în vederea promovării patrimoniului cultural național ca valoare educațională a pedagogiei de patrimoniu și ca instrument de promovare a diversității culturale europene în educația tinerelor generații;
 • Stimularea instituțiilor de învățământ și a organizațiilor cultural-educaționale în vederea derulării unor proiecte culturale ce vizează salvgardarea patrimoniului cultural național;
 • Promovarea pedagogiei de patrimoniu și a practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie prin realizarea unui seminar științific de profil, a unor întâlniri între experți și membrii comunităților educaționale și prin publicarea unui ghid de bune practici educaționale elaborat în cadrul proiectului;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului și expunerea de bune practici care contribuie la protejarea diversității și dinamicii istorice a mărțișoarelor, în format Resursă Educațională Deschisă;
 • Dezvoltarea unei rețele internaționale pentru promovarea practicilor culturale cu specific identitar în rândul organizațiilor și instituțiilor educaționale.

III. CATEGORII DE PARTICIPANȚI

 • școli, licee, palate și cluburi ale copiilor, asociații și organizații cultural-educative
 • 400 de cadre didactice, elevi din clasele primare, gimnaziale, liceale

IV. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 1. Lansarea proiectului și înscrierea școlilor participante (14-20 februarie 2021)
 2. Seminar de formare online în pedagogia de patrimoniu BUNE PRACTICI EDUCAȚIONALE ÎN PEDAGOGIA DE PATRIMONIU (25 februarie 2021). Aspecte abordate:

 • Structuri și valori simbolice la nivelul practicilor culturale asociate Mărțișorului
 • Pedagogie de patrimoniu, inteligență culturală și educație prin cultură
 • Patrimoniu cultural, educație, identitate și alteritate
 • Mărțișorul – reper identitar și element viu de patrimoniu cultural imaterial UNESCO
 • Tehnici tradiționale de realizare a mărțișoarelor
 • Dialog intercultural și interetnic în Spațiul Cultural al Mărțișorului
 • Management și bune practici educaționale în contextul crizei culturii

3. Desfășurarea activităților educaționale cu elevii

» Evenimentul de pe pagina noastră Facebook

ACTIVITATEA NR. 1: MOȘTENITORII LUI MARȚ – CREATORI DE LEGENDĂ ȘI PATRIMONIU UNESCO

Cadrele didactice coordonatoare vor realiza împreună cu elevii un documentar tip prezentare (ppt, film, mozaBook sau lapBook) despre practicile culturale asociate zilei de 1 martie și sărbătoarea Mărțișorului: origine și tradiții, datini și obiceiuri prin care se sărbătoresc tradițional renașterea naturii și venirea primăverii, oficializarea, punerea în valoare și promovarea Mărțișorului ca sărbătoare  populară ancestrală inclusă în patrimoniul universal.

ACTIVITATEA NR.  2: MĂRȚIC ÎN DIALOG INTERETNIC

Cadrele didactice coordonatoare vor identifica o instituție școlară aparținătoare etniilor conlocuitoare și vor încheia un acord de colaborare în vederea promovării practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie, vor transmite partenerilor identificați documentarul tip prezentare realizat împreună cu elevii și vor organiza în sincron un flash-mob cu genericul Primăvara prieteniei MarțUNESCO în alb și roșu.

ACTIVITATEA NR. 3: MĂRȚUG – MEȘTEȘUG LA ȘEZĂTOARE

Cadrele didactice coordonatoare vor organiza, în instituția / organizația de învățământ, o Șezătoare de tip atelier în care elevii vor confecționa mărțișoare tradiționale folosind tehnici tradiționale (modele care s-au păstrat de-a lungul timpului în comunitatea de apartenență).

ACTIVITATEA NR. 4: MĂRȚIGUȘ – ANTREPRENOR ÎN TÂRG

Cadrele didactice coordonatoare vor organiza la nivelul instituției/organizației de învățământ Târgul MarțUNESCO  urmând ca sumele adunate din vânzarea mărțișoarelor să fie folosite de întreaga clasă pentru vizitarea unor obiective culturale, instituții muzeale, participare la ateliere meșteșugărești etc.

ACTIVITATEA NR. 5: MĂRȚIC – MĂRȚIȘOR VOIAJOR LA PALATUL CULTURII

Vernisaj expoziție de mărțișoare la Palatul Culturii Iași, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, România (cadrele didactice coordonatoare vor expedia cele mai frumoase 5 mărțișoare tradiționale la CJCPCT Iași -adresa:Șoseaua Bucium 80, Iași 700285, cu mențiunea ,,Pentru expoziție de mărțișoare – proiect Promenada CulturalăMarțUNESCO.

4. Diseminarea rezultatelor proiectului

Editarea* unui GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND EDUCAȚIA PENTRU PATRIMONIU CULTURAL ÎN INSTITUȚIILE ȘCOLARE elaborat în cadrul proiectului PROMENADA CULTURALĂ MarțUNESCO inițiat de Asociația CCPCT Arboroasa

Cadrele didactice coordonatoare vor realiza un raport al activităților realizate în cadrul proiectului (descrierea activității, nr. elevi implicați, câte 4-6 fotografii relevante pentru fiecare activitate desfășurată, câteva idei/concluzii referitoare la impactul activităților desfășurate, precum și la oportunitatea implicării directe a copiilor și tinerilor în activități de educație prin și pentru patrimoniu cultural, importanța cunoștințelor, abilităților și practicilor culturale în dezvoltarea personală a copiilor, adolescenților și adulților).

 • Raportul de activitate va fi transmis în format electronic (Word)
 • Cuprinsul ghidului va fi format din toate rapoartele de activitate transmise de cadrele didactice înscrise în proiect.

* Ghidul va fi editat de Editura Arboroasa, înregistrată la Centrul Național ISBN/ISSN.

Webinarul poate fi urmărit mai jos:

 


Distribuire:
Tweet

One Reply on “Promenada Culturală MarțUNESCO”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *