Proiect: Mândra de sub brazdă

Scopul proiectului:

În interesul conservării memoriei locale, urmărim să constituim o bibliografie primară pe anumite teme identificate. Proiectul de față vizează să documenteze trei fenomene din istoria recentă a regiunii Cernăuți din Uniunea Sovietică (compusa din nordul Bucovinei, ținutul Herta și nordul Basarabiei), insuficient cercetate științific, fenomene brutale și bulversante pentru comunitățile locale, peste care s-a așternut un văl de tăcere, timp de 80 de ani:

 1. Rezistența armată anti-sovietică a românilor și ucrainenilor din regiunea Cernăuți din U.R.S.S.
 2. Fugarii din codri – oameni care, de teama sovieticilor, au trăit ani de zile (unii până la 10-20 de ani) ascunși în gropi sau în bordeie din codri, în regiunea Cernăuți din U.R.S.S.
 3. Satele și cătunele șterse de pe fața pământului de tancurile sovietice, în perioada începând cu anul 1944, în regiunea Cernăuți din U.R.S.S.

Până acum, s-a scris puțin și tangențial despre aceste trei probleme, așa că au apărut în literatură doar frânturi de informații, dispersate în lucrări diverse cu alte teme.

În cadrul acestui proiect se vor scrie articole, studii, interviuri, precum și orice materiale utile scopului enunțat mai sus. Am vrea ca fiecare lucrare ce va fi elaborată în cadrul acestui proiect să nu fie neapărat inedită – poate să fie o reluare cuprinzătoare (exhaustivă) a ceea ce s-a scris pe tema dată și, în cazul fericit, să cuprindă și informații inedite, poate chiar culese din teren prin interviuri cu urmași / martori / săteni localnici / urmași de martori sau extrase din documente de arhivă inedite.

Cercetarea științifică exclude orice formă de partizanat politic. Abordarea temelor se va face neutru, dar cu empatia cuvenită față de suferințele omenești descrise.


Ce activități presupune proiectul:

În vederea documentării acestor trei fenomene sus-menționate, Asociația oferă burse pentru cercetare pe teme înguste de istorie recentă, în vederea conservării memoriei locale. Rezultatul cercetării este reprezentat de un studiu științific pe care îl vom publica în reviste de specialitate, precum și în materiale audio/video, pe care le vom transforma în filme documentare și le vom pune la dispoziția publicului.

Temele sunt următoarele:

 • Viscolul roșu. Partizanii și grupările de partizani care au format rezistența antisovietică din regiunea Cernăuți începând cu anul 1944
 • Frații din codru. Fugarii din gropi și în codri, ascunși de persecuția ateistă sovietică din regiunea Cernăuți începând cu anul 1944
 • Ciucalău. Gruparea anti-sovietică condusă de pădurarul Ilie Gherman zis Ciucalău, din Crasna Putnei
 • Lugovoi. Gruparea anti-sovietică condusă de învățătorul Vasyli Mironovici Șumka zis Lugovoi
 • Gruparea anti-sovietică din Codrii Cosminului, condusă de Ştefan Petriu
 • Detașamentul Zamorski din Dumbrava Roșie
 • Răscoala țărănească anti-sovietică de la Crasna
 • Vulturii, gruparea anti-sovietică cu baza pe muntele Falcău din valea Sucevei

Doriți să ne susțineți?

Acest proiect nu are surse de finanțare, altele decât fondurile asociației. Puteți susține prin distribuire și prin donații către asociație. Dacă vom primi donații, vom putea sa continuam proiectul și cu celelalte teme de cercetare, la fel de inedite și interesante.


Donatori:

Bursele de cercetare sunt oferite din fondurile Asociației și cu sprijinul neprețuit al distinșilor noștri prieteni:

 • (numele dvs. poate fi aici)
 • (numele dvs. poate fi aici)
 • (numele dvs. poate fi aici)

Become a Patron!


Sugestii, detalii și lămuriri la:


Despre burse:

Înscriere:

Termenul de înscriere se va publica într-un anunț distinct pe acest website. Înscrierea se va face prin e-mail la adresa:

Condițiile pentru înscriere:

– Aplicantul este istoric profesionist / istoric amator / jurnalist / profesor / scriitor cu experiență în domeniul istoriei locale / este pasionat de istoria locală a nordului Moldovei.

– Aplicantul va trimite o scrisoare de intenție care va conține: * prezentarea (sumară) a activității sale publicistice sau științifice; * un plan de cercetare (schiță), cu indicarea generală a surselor de informare pe care le va folosi (de exemplu: cărți, articole științifice, fonduri de arhivă, interviuri cu persoane martori din satele X, Y); * un termen de finalizare pe care îl propune (nu mai mult de 3 luni).

– Se va accepta și publicarea sub pseudonim, la cererea aplicantului !

– Vor fi preferate (au prioritate) lucrările însoțite de interviuri cu martori sau localnici (scrise/audio/video).

Rezultatul cercetării:

Rezultatul cercetării se va concretiza într-o lucrare științifică scrisă, conținând text și/sau imagini, care poate fi însoțită de materiale audio/video. Dreptul de publicare a rezultatului cercetării se transferă asociației după predare, în momentul achitării integrale a bursei. Orice publicare sau republicare de către Asociație vor menționa Autorul, cu numele sau pseudonimul ales. Autorul poate publica lucrarea doar cu acordul scris al Asociației.

Selecția:

Rezultatul selecției se va anunța prin anunț distinct pe website-ul nostru arboroasa.org. Contestații se pot trimite și lămuriri se pot cere la aceeași adresă de e-mail de mai sus.


Etapa 1 a proiectului – deschisă la 1 mai 2022

Anunț

În vederea conservării memoriei locale, Asociația oferă o bursă pentru cercetare cu următoarea temă:

Rezistența antisovietică din nordul Bucovinei începând cu anul 1944: Partizanii și grupările de partizani.

Bursă în valoare de 1000 euro. Termen de înscriere 15 mai 2022
Distribuire:
Tweet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *