Festivalul-Concurs de Etnografie, Folclor și Lied ∞TEZAUR VALAH∞, ediția a III-a

click ALBUM FOTO EDIȚIA a III-a 2023

click ALBUM FOTO GALA LAUREAȚILOR

Festivalul-Concurs de Etnografie, Folclor și Lied ∞TEZAUR VALAH∞ este un eveniment cultural dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 9-23 de ani și are ca scop cultivarea identității culturale și lingvistice, valorificarea de către copii și tineri a specificului zonelor etnofolclorice din care aceştia provin, însușirea de valori ale culturii naționale, educarea respectului față de valori culturale, obiceiuri și tradiții ale poporului român.

Conceptul evenimentului promovează folclorul românesc, dar acceptă în circuitul interpretativ și creații ale muzicii culte românești – ca mărci identitare din domeniul cultural care vorbesc despre tradiția și portul popular, unitatea de limbă, credință și neam, despre identitatea noastră în lume – expresie a unei spiritualități anume care se definește prin repere arhetipale semn-simbol ale culturii tradiţionale româneşti.

Astfel, proiectul propune un dialog viu între cântecul popular din zona marilor regiuni folclorice ale României și din comunitățile istorice românești situate în afara granițelor țării, aducând laolaltă cântecul de dragoste, doina, învârtita, cântecul patriotic cu istorie vie, balada – cântece din repertoriul unor mari interpreți ai folclorului românesc și miniaturi vocal-instrumentale culte, facilitând afirmarea unui profil identitar pozitiv al neamului românesc, cunoașterea, aprofundarea, conservarea și valorificarea folclorului din diferite zone aflate  în spații geografice pe care locuiesc populații românești – România, Ucraina (Regiunea Cernăuți și Transcarpatia- Maramureșul istoric), Republica Moldova, Serbia (Voivodina-Banatul sârbesc, Timocul sârbesc), Bulgaria (Regiunea Vidin, Valea Timocului). De asemenea, ne dorim să oferim participanților de aproape și de departe posibilitatea de a lega noi prietenii și viitoare colaborări.

♾️ ♾️ ♾️Proiectul este finanțat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava prin programul din 2023.

CATEGORII DE VÂRSTĂ:   9-11 ani | 12-15 ani | 16-18 ani | 18-23 ani|

SECȚIUNI DE CONCURS

1.ETNOCOREOLOGIE – FOLCLOR COREGRAFIC

-prezentarea unei suite de dansuri  tradiționale autentice din zona etnofolclorică de apartenență a grupului concurent;

-prezentarea unui joc popular autentic în forma sa nealterată;

-prezentarea trebuie să fie cât mai originală, unde să se regăsească tipologia zonei etnofolclorice prin varietate, costume populare autentice și expresivitate artistică;

-se va evidenția relația  dans-muzică-strigături-costum;

-timp alocat: 8-10 minute.

2.ETNOGRAFIE – TRADIȚII ȘI OBICEIURI

-prezentarea unui obicei sau a unei secvențe dintr-un obicei specific zonei de proveniență/apartenență a concurenților;

-obiceiuri, ritualuri sau jocuri cu măști;

-teatru popular cu tematică socială sau istorică;

-ținuta scenică, frumusețea și originalitatea/autenticitatea/reprezentativitatea costumului popular, impactul vizual;

-calitatea mesajului transmis, originalitate în grai și interpretare;

-fiecare grup participă cu recuzita proprie;

-timp alocat: maxim 10 minute.

Criterii de evaluare: manifestarea sincretismului prin interacțiunea cuvântului și a muzicii, mimicii şi gestului, recuzitei şi butaforicului, îmbinarea monologului cu dialogul și corul, caracterul predominant al tonalităților eroice și umoristice, simplitatea scenografiei, grai autentic, specific zonei de apartenență a grupului concurent.

N.B. Teatrul popular, ca formă sincretică a folclorului, include variate dramatizări populare, piese cu monologuri cântate. În reprezentația scenică, trebuie să fie evidentă legătura cu alte genuri folclorice – materialul dramelor populare trebuie să fie constituit din elemente de basme şi poezie ritualică, motive epice, cântece lirice, dansuri şi melodii.

3.ETNOMUZICOLOGIE (soliști și grupuri/ansambluri vocal-folclorice)

GRUP VOCAL-FOLCLORIC

-prezentarea a două piese: o piesă în tempo lent+o piesă în tempo mișcat, cu acompaniament-orchestral (specificați în fișa de înscriere titlul cântecelor și transmiteți partiturile pieselor în intervalul indicat, pe adresa de e-mail a festivalului)-grupuri mixte;

– cântece de cătănie, cântece satirice, cântece patriotice etc.

-autenticitatea pieselor;

-ținută scenică și costum popular reprezentative pentru zona folclorică de proveniență;

-timp alocat: 4 – 8 min.

SOLIST VOCAL

-se vor prezenta două piese (un cântec doinit, baladă sau cântec epic + un cântec măsurat, cu tempo mișcat din zona de proveniență- cu acompaniament orchestral);

-autenticitatea pieselor;

-costum popular tradițional din zona etnofolclorică de proveniență;

-la înscriere se vor trimite partiturile pieselor pe adresa de e-mail a festivalului, ca documente atașate;

-timp alocat: maxim 6 min. pentru ambele piese.

N.B. Repertoriul propus pentru concurs trebuie să fie adecvat vârstei concurenților.

4.LIEDURI și CÂNTĂRI PATRIOTICE ROMÂNEȘTI (grupuri corale) *
miniaturi vocal-instrumentale culte/cântece culte inspirate de muzica folclorului românesc, create de compozitorii și culegătorii de folclor români -creații muzicale ce au la bază fie versul popular, fie versuri ale unor poeți precum Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Coșbuc etc. și sintetizează atmosfera satului românesc, a unei lumi dominate de obiceiuri, gesturi rituale și credințe strămoșești făcând apel la rădăcini, tradiție, identitate sau spiritualitate), remarcându-se printr-o cantabilitate și un acompaniament în stilul armoniei modale)

-prelucrări folclorice (de exemplu: Cucule cu peană sură, Horă, Cucuruz cu frunza-n sus, Hei leliţă din cel sat, Anică de la moară etc.);

-lieduri românești de inspirație folclorică (de exemplu: Somnoroase păsărele, Pe lângă plopii fără soț etc.;

cântări patriotice care evocă figuri istorice reprezentative, ce au marcat veghea hotarelor sau întregirea țării, îndemnuri la luptă, evocarea unor eroi populari sau a celor căzuți pe câmpurile de luptă (cu elemente de polifonie și armonie modală);

*Născute din sentimentul nobil al apartenenței la un neam a cărui istorie se suprapune cu o zonă geografică specifică Europei de Sud-Est, cântecele patriotice au fost în România liant de Țară și îndemn la Unire.

imnuri naționale ale românilor (cu elemente de armonie și polifonie): Un răsunet  (1848-1856), Hora Unirii (1856-1862), Imnul Regal (1884-1944), Trei culori (1977 –1989) *Versiunea originală este  cântecul Tricolorul, muzică şi versuri Ciprian Porumbescu, Deșteaptă-te,  române(Un răsunet)

N.B. La această secțiune pot participa elevi ai liceelor cu profil vocațional: licee pedagogice, licee cu profil teologic, licee și școli de artă, palate și cluburi ale copiilor, coruri parohiale, coruri ale școlilor de cântăreți bisericești, coruri ale școlilor gimnaziale și ale altor licee.

5.COMUNITĂȚI  ETNICE

Etnii conlocuitoare din județele României

Etnici români din Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia – comunități istorice românești din afara granițelor României

N. B. Grupurile aparținătoare comunităților etnice pot participa la oricare dintre secțiunile festivalului.

PREMII

Se acordă: Marele premiu, Trofeul secțiunii pentru fiecare secțiune de concurs, premiile I, II, III si mențiuni pentru fiecare categorie, premii speciale ale juriului, ale organizatorilor și ale sponsorilor evenimentului.           

știgătorul Marelui premiu va înregistra o melodie în duet cu unul din artiștii consacrați care fac parte din juriu, precum și un videoclip profesional care va fi promovat/difuzat pe posturile naționale de specialitate.

Toți concurenții vor primi diplome de participare. Profesorii/îndrumătorii concurenților vor primi mapa festivalului, cu documente pentru certificarea activității profesionale.

Juriul poate decide neacordarea sau redistribuirea unor premii. 

N.B. DECIZIILE JURIULUI NU POT FI CONTESTATE.

JURIUL FESTIVALULUI

♾️ Elise STAN etnomuzicolog, doctor în Muzică, realizator și producător de emisiuni folclorice la Televiziunea Națională, decorată cu Ordinul Național pentru Merit în Grad de Cavaler  în semn de apreciere pentru rolul important în promovarea folclorului și a noilor talente din rândul tinerilor artiști, pentru contribuția avută la descoperirea unor valoroși interpreți de muzică populară;

♾️ Ciprian CHIȚU conferențiar universitar doctor la disciplinele Teorie, Solfegiu și Dicteu muzical, Folclor muzical, Ansamblu folcloric în cadrul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii muzicale teoretice a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași;

♾️ Costinel LEONTE maestru coregraf al Ansamblului Artistic Profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava;

♾️ Maria ILIUȚ lector superior la Facultatea de Arte Frumoase a Universității de Stat din Moldova, interpretă de muzică populară, conducătoarea Ansamblului etnofolcloric „Crenguță de iederă” de la Universitatea de Stat din Moldova, membră a Uniunii Muzicienilor din Moldova, deținătoarea titlului onorific „Artistă a Poporului”; 

♾️ Nicolae HACMAN Artist Emerit al Ucrainei, dirijor al Orchestrei simfonice a Filarmonicii din Cernăuți;

♾️ Mihai HRINCESCU rapsod popular, etnograf;

♾️ Grigore GHERMAN interpret de muzică populară, profesor de canto și pian;

♾️ Iurie LEVCIC președinte al Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, Ucraina.

Domenii etnologice integrate în elaborarea criteriilor de evaluare a concurenților: etnolingvistică, etnografie, etnomuzicologie, etnocoreologie.

ÎNSCRIERILE se fac pe baza Fișei de înscriere, unde se vor menționa melodiile propuse spre interpretare (melodiile trebuie să fie reprezentative pentru zona/subzona etnofolclorică de proveniență a concurentului) DOAR pe adresa de e-mail a festivalului .

Concurenții vor trimite pe aceeași adresă de e-mail, CONCOMITENT CU FIȘA DE ÎNSCRIERE, o înregistrare dintr-un spectacol/serbare, înregistrare live etc. sau din timpul unui concurs de gen la care au participat, un link cu o astfel de înregistrare. Acestea vor fi analizate de membrii juriului festivalului, împreună cu organizatorii, ulterior fiind anunțate rezultatele procedurii de selecție pentru accederea sau nu în concurs.

RECITALURI-MODEL

♾️Grupul vocal-folcloric Mlădițe bucovinene, coord. prof. Marioara Calancea

♾️Maestrul Nicolae Hacman și Orchestra Mugurel a Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească Ciprian Porumbescu din Cernăuți, Ucraina

♾️Maria Iliuț și Ansamblul etnofolcloric Crenguță de iederă al Universității de Stat din Chișinău – Republica Moldova

♾️Grigore Gherman

♾️Mihai Hrincescu

♾️Ciprian Petroaie

♾️Iulia Merca – câștigătoarea Marelui premiu al ediției a II-a (2019) a Festivalului-concurs Tezaur valah

TAXA DE PARTICIPARE

  • 200 LEI – solist individual
  • 350 lei – grupuri vocale
  • 450 lei – ansambluri folclorice și formații de dans

Notă: Un grup poate să participe la mai multe secțiuni de concurs.

DATELE DE IDENTIFICARE FISCALĂ pentru transfer bancar:

Asociația CCPCT Arboroasa
(Asociația Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Arboroasa” )
Cod de identificare fiscală (CIF): 42446271
CONT CURENT: RO96BTRLRONCRT0543544801 (lei)

La descrierea tranzacției se vor menționa: Donație Tezaur valah pentru NUMELE și PRENUMELE concurentului/denumirea grupului.

Fondurile provenite din taxele de participare vor fi folosite pentru cheltuieli organizatorice destinate festivalului.

Concurenții selectați (grupurile/ansamblurile vocale și soliștii vocali care vor interpreta cu acompaniament orchestral) vor trimite partiturile melodiilor propuse spre interpretare și acceptate de juriul festivalului în termen de 5 zile de la afișarea listelor pe pagina Facebook a festivalului și pe site-ul organizatorului, arboroasa.org .

Partitura/notația muzicală trebuie să fie scrisă pentru viori și suflători + armonie, adecvată pentru ambitusul fiecărui concurent de la secțiunea Soliști vocali.

DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERI, CONFIRMAREA ACCEPTULUI PENTRU PARTICIPAREA ÎN CONCURS ȘI TRANSMITEREA PARTITURILOR PENTRU ORCHESTRĂ: 10 FEBRUARIE 2023.

Distribuire:
Tweet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *