⌘ MISIUNE ⌘ VIZIUNE ⌘

⌘ Asociația Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ʺArboroasaʺ este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial (nonprofit), apolitică, independentă, neguvernamentală, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, înscrisă în Registrul Național ONG, Registrul Național al Sectorului Cultural Independent și Registrul entităților de cult.

⌘ Scopul Asociației este conservarea, salvgardarea, valorificarea, revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural material şi imaterial național și a manifestărilor de viață culturală tradițională ca repere identitare ale comunităților românești, cultivarea valorilor morale, culturale, artistice şi tehnice ale comunităţilor locale ca sisteme simbolice de valori generatoare de identitate colectivă și patrimonializare culturală a teritoriului, dezvoltarea potențialului cultural al comunității românești din țară și a etnicilor români din comunitățile istorice și de pretutindeni, facilitarea dialogului și colaborării - la nivel local, regional, național și internațional - cu grupurile, indivizii şi comunităţile purtătoare ale valorilor patrimoniului cultural pentru a le trezi interesul şi mândria de a le deţine, respectând natura specifică a faptelor de cultură, istorie, știință și tradiţie ce caracterizează identitatea universală şi spaţio-temporală a neamului românesc.

This image has an empty alt attribute; its file name is heading_Universul_literar_30041938_a_negru.png

MEMBRII FONDATORI

Obiective

Promovarea dialogului privind viața culturală și dimensiunea culturală a drepturilor omului, dezvoltarea conștiinței identității culturale, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan local, judeţean, regional, naţional şi internațional prin activități de artă populară, cultură tradițională, știință, istorie locală, educație populară, civică și socială în toate formele, expresiile și genurile de manifestare, ca repere identitare ale comunității de pe teritoriul României și din comunitățile românești istorice situate în spații multiculturale din afara granițelor.

Antrenarea comunității în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului cultural tradițional cât şi a mediului natural intrinsec legat de grupurile în care a fost creat, păstrat și transmis în demersul patrimonializării, contextualizând faptele, actele și obiectele de cultură, tradiție și identitate în mediul în care au fost create şi utilizate, pentru a întări în timp dimensiunea identitară și cunoaşterea diversităţii societăţii noastre, contribuind la o mai bună înţelegere mutuală între cetăţeni.

Inițierea, dezvoltarea și derularea de proiecte/ programe/ activități menite să susțină conservarea, valorificarea, transmiterea și promovarea resurselor culturale și a patrimoniului cultural ca embleme identitare ale comunităților, dezvoltarea culturală, administrativă și turistică a comunității prin valorificarea istoriei, artei și culturii tradiționale - la nivel local, regional, național și internațional- prin intermediul unor manifestări culturale în acord cu interesele, preocupările și necesitățile comunității, pe baza principiului nediscriminării, asigurând accesul și participarea egală a tuturor membrilor comunității.

Valorizarea patrimoniului cu potențial cultural identitar pentru dezvoltarea locală sustenabilă și activarea moștenirii culturale ca factor de dezvoltare durabilă prin identificarea, cercetarea, prezervarea și valorificarea bunurilor de patrimoniu cultural material și imaterial care constituie emblemele identitare ale comunității, protejarea patrimoniului și dezvoltarea antreprenoriatului în valorificarea potențialului cultural identitar, integrarea patrimoniului în circuitul de consum local, regional, național și internațional- cu păstrarea profilului identitar şi a particularităţilor culturale, istorice, arhitecturale şi tradiționale, asigurând potenţialul de dezvoltare a cererii pentru consum cultural integrat, modern, participativ.

Promovarea dialogului inter-trans-multi-disciplinar, inter-trans-multicultural, interconfesional şi social în comunitate prin organizarea unei reţele de comunicare, sprijin şi cooperare între organizaţii, programe, instituţii şi autorităţi cu scopuri similare din ţară şi străinătate, sprijinirea administaţiei publice şi a proiectelor de interes public, în concordanţă cu Statutul Asociaţiei.

.

Distribuire: