CLLIC – Cogniție. Lectură Lingvistică. Identitate. Cultură | comunicat de presă

Proiect-program integrat de intervenție educațională pentru consolidarea identității lingvistice a tinerelor generații de români din nordul Bucovinei, susținut și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), aflat în subordinea Guvernului României, în cadrul Sesiunii de finanțare nerambursabilă 2023 pentru proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni

Locul de desfășurare a proiectului: Comuna Ciudei, Comunitatea Teritorială Unită (CTU) Ciudei, Regiunea Cernăuți – Ucraina

Coordonator proiect: Prof. Maria Calancea, președintele Asociației CCPCT Arboroasa

GRUPURI ȚINTĂ SPECIFICE
Beneficiari direcți:
150 de cadre didactice și bibliotecari școlari de etnie română din Regiunea Cernăuți
Beneficiari indirecți: 1500 de copii și tineri (elevi) etnici români înscriși în Programul Reuniunea pentru lectură: Cercuri rurale de lectură și cultură tradițională conceput de Asociația CCPCT Arboroasa în beneficiul consolidării identității lingvistice și culturale a copiilor și tinerilor români din Regiunea Cernăuți

LOCALITĂȚI/COMUNITĂȚI RURALE ȚINTĂ
Satele Ciudei, Igești, Budineț, Cireș, Davideni, Pătrăuți pe Siret

BUGETUL PROIECTULUI: 283.448,50 lei (57.846 euro)

DESCRIEREA PROIECTULUI

CLLIC – Cogniție. Lectură Lingvistică. Identitate. Cultură este un proiect-program integrat și individualizat de intervenție educațională care valorifică în perspectivă științifică, metodică și practică rolul limbii ca vehicul socio-cultural în formarea, consolidarea și afirmarea identității lingvistice și a identității culturale românești a tinerelor generații de români din comunități rurale situate în nordul Bucovinei – satele Ciudei, Igești, Budineț, Cireș, Davideni, Pătrăuți pe Siret.
Proiectul urmărește dezvoltarea profesională a personalului didactic și auxiliar şi achiziţia de competenţe pentru a răspunde concret, prin inițiative de educație nonformală, nevoilor de dezvoltare a competențelor lingvistice de comunicare orală și scrisă în limba română maternă și de dezvoltare a competenței de sensibilizare/conștientizare și exprimare culturală a elevilor/ copiilor și tinerilor etnici români din nordul Bucovinei – acestea fiind două dintre cele opt competențe-cheie care formează instrumentul de referință pe care statele membre ale UE trebuie să-l integreze în strategiile și infrastructura aferente învățării pe tot parcursul vieții, conform Recomandării 2018/C 189/01 a Consiliului Uniunii Europene.

Programul de intervenție educațională este structurat interdisciplinar pe două module de conținuturi curriculare 1. LECTURĂ LINGVISTICĂ ȘI ALFABETIZARE LINGVISTICĂ și 2. LECTURĂ ETNOLOGICĂ ȘI ALFABETIZARE CULTURALĂ care vor fi valorificate în cadrul activităților principale ale proiectului.

Activitățile principale ale proiectului:

1. FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI AUXILIAR

2. DEZVOLTARE DE RESURSE EDUCAȚIONALE ȘI METODICE destinate personalului didactic și auxiliar și elevilor români (copii și adolescenți)

Resurse educaționale care vor fi dezvoltate/elaborate în cadrul proiectului, destinate beneficiarilor direcți și indirecți:

 1. Ghid metodologic pentru formarea competenței de comunicare orală și scrisă în limba română (ghidul va fi publicat cu număr ISBN și descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României la Editura Casei Corpului Didactic George Tofan din Suceava) – resursă educațională și metodică destinată beneficiarilor direcți ai cursurilor de formare profesională.
 2. Ghid metodologic pentru formarea competenței de comunicare în limba română prin activități de lectură etnologică (ghidul va fi publicat cu număr ISBN și descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României la Editura Casei Corpului Didactic George Tofan din Suceava) – resursă educațională și
  metodică destinată beneficiarilor direcți ai cursurilor de formare profesională.
 3. Lecturariul Alb sau Cartea graiului (manual auxiliar – resursă educațională pentru copii și tineri români din Regiunea Cernăuți;
 4. Lecturariul Roșu sau Cartea rădăcinilor (manual auxiliar – resursă educațională pentru copii și tineri români din Regiunea Cernăuți.

Rezultate prognozate

 1. 150 de cadre didactice și bibliotecari școlari de etnie română din Regiunea Cernăuți abilitați metodic în domeniul consolidării identității lingvistice prin activități de lectură lingvistică și lectură etnologică cu tinerele generații în cadrul Programului Reuniunea pentru lectură;
 2. 500 de ghiduri metodologice pentru formarea competenței de comunicare orală și scrisă în limba română prin activități de lectură lingvistică;
 3. 500 de ghiduri metodologice pentru formarea competenței de comunicare în limba română prin activități de lectură etnologică;
 4. 2000 de manuale auxiliare care vor fi distribuite copiilor și tinerilor înscriși în Programul Reuniunea pentru lectură, bibliotecilor și societăților pentru cultură și lectură din Regiunea Cernăuți;
 5. 2000 de manuale auxiliare care vor fi distribuite copiilor și tinerilor înscriși în Programul Reuniunea pentru lectură, bibliotecilor și societăților pentru cultură și lectură din Regiunea Cernăuți.

ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PROFESORI ȘI BIBLIOTECARI

Dosarele de înscriere la programul de formare profesională vor fi transmise în format electronic la adresa de e-mail și vor conține:

 1. Cerere de înscriere
 2. Act de identitate (buletin, pașaport)
 3. Diploma de studii
 4. Declarație de apartenență la identitatea culturală română
 5. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
 6. Angajament de promovare a activităților proiectului și a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni în comunitatea educațională din regiunea Cernăuți, prin mijloace proprii

Evaluarea beneficiarilor direcți în vederea certificării activității de formare profesională va avea loc în luna noiembrie 2023 și va include un colocviu de evaluare finală, prezentarea și susținerea publică a portofoliului individual de evaluare, ceremonie oficială de absolvire a cursurilor

CONFERINȚE DE LANSARE A PROIECTULUI

 • 1. MARȚI, 25 IULIE 2023: Liceul Igești-Ciudei/Casa de Cultură Ciudei, Regiunea Cernăuți | În cadrul conferinței de lansare vor avea loc Simpozionul Dascăli bucovineni în slujba culturii și spiritualității române, precum și o prezentare cu expunere, în premieră, de patrimoniu arhivistic: Monografii inedite ale unor sate din nordul Bucovinei, descoperite în arhive de la București, realizate în perioada interbelică de învățători români din nordul Bucovinei. Monografiile vor fi expuse de Dr. Laurențiu Dragomir, cercetător, restaurator la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti și reprezentant al Asociației pentru Protecția Patrimoniului, București.
 • 2. MIERCURI, 26 IULIE 2023: Centrul Cultural Sofia Vicoveanca Vicovu de Jos, jud. Suceava | Diseminarea informațiilor va avea loc în cadrul Congresului Internațional al Dascălilor Români și al Dascălilor de Etnie Română de peste Hotare organizat de Asociația CCPCT Arboroasa în săptămâna 24-28 iulie 2023.
 • La eveniment vor fi prezenți și dascăli din mai multe județe ale României, sosiți în Bucovina pentru a participa la excursia metodică în comunitatea educațională din Ciudei, planificată în cadrul congresului organizat de Asociația CCPCT Arboroasa.

INSTITUȚII PARTENERE

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Biblioteca Universității Ștefan cel Mare Suceava

Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera Suceava

Comunitatea Teritorială Unită Ciudei, Primăria comunei Ciudei, Regiunea Cernăuți – Ucraina

Distribuire:
Tweet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *