CLLIC – Cogniție. Lectură Lingvistică. Identitate. Cultură | comunicat de presă închidere proiect

Asociația Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Arboroasa anunță închiderea proiectului CLLIC – Cogniție. Lectură Lingvistică. Identitate. Cultură derulat de asociație în perioada august-noiembrie 2023 cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (dprp.gov.ro).

REZULTATE

Rezultatele proiectului valorifică în perspectivă științifică, metodică și practică rolul limbii materne ca vehicul socio-cultural în formarea, consolidarea și afirmarea identității lingvistice și a identității culturale românești a tinerelor generații de români din comunități rurale situate în nordul Bucovinei, Ucraina.

Resurse educaționale dezvoltate/elaborate în cadrul proiectului, destinate beneficiarilor direcți și indirecți:

  1. Ghid științifico-metodic pentru formarea competenței etnolingvistice la copiii și tinerii din Regiunea Cernăuți (Editura Casei Corpului Didactic George Tofan din Suceava) – resursă educațională specializată destinată cadrelor didactice și bibliotecarilor de etnie română din Regiunea Cernăuți)
  2. Ghid științifico-metodic pentru formarea competenței culturale la copiii și tinerii din Regiunea Cernăuți (Editura Casei Corpului Didactic George Tofan din Suceava) – resursă educațională specializată destinată cadrelor didactice și bibliotecarilor de etnie română din Regiunea Cernăuți)
  3. Lecturariul Alb sau Cartea graiului (manual auxiliar – resursă educațională pentru copii și tineri români din Regiunea Cernăuți);
  4. Lecturariul Roșu sau Cartea rădăcinilor (manual auxiliar – resursă educațională pentru copii și tineri români din Regiunea Cernăuți).

Resursele educaționale specializate elaborate în cadrul proiectului sunt corelate cu obiectivul dezvoltarea profesională a personalului didactic și auxiliar şi achiziţia de competenţe pentru a răspunde concret, prin inițiative de educație nonformală, nevoilor de dezvoltare a competențelor lingvistice de comunicare orală și scrisă în limba română maternă și de dezvoltare a competenței de sensibilizare/conștientizare și exprimare culturală a elevilor/ copiilor și tinerilor etnici români din nordul Bucovinei – acestea fiind două dintre cele opt competențe-cheie care formează instrumentul de referință pe care statele membre ale UE trebuie să-l integreze în strategiile și infrastructura aferente învățării pe tot parcursul vieții, conform Recomandării 2018/C 189/01 a Consiliului Uniunii Europene.

EVENIMENTE EDITORIALE DE LANSARE ÎN COMUNITATEA EDUCAȚIONALĂ DIN REGIUNEA CERNĂUȚI

Liceul Igești, comuna Ciudei: 28 noiembrie 2023

Palatul Național al Românilor Cernăuți: în curs de actualizare

Școala Populară de Artă și Civilizație Românească Ciprian Porumbescu din Cernăuți: 29 noiembrie 2023

Catedra de Filologie Română și Clasică, Universitatea Yurii Fedkovici Cernăuți: în curs de actualizare

Distribuire:
Tweet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *